Photos historiques

S9-358. Doss 195B. Restaurant Bikini. 9 sept. 1961.